มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

1. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562(ของชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา
งบประมาณ    
   จำนวน  57,000.-บาท                                                                                                
ระยะเวลาดำเนินการ    ธันวาคม 2561 – กันยายน  2562

ภาพกิจกรรม