มีผลลัพธ์

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวที่น่าสนใจ

ไม่พบข้อมูล

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
   ข่าวประกาศเกี่ยวกับโควิท

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่พบข้อมูล

ITA

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประกาศเกี่ยวกับโควิท

ไม่พบข้อมูล

ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

เนื้อที่

5.628
ตารางกิโลเมตร

ชุมชน

6 ชุมชน

จำนวนประชากร

4,016 คน

จำนวนนักเรียน

1,503‬ คน