มีผลลัพธ์

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

เนื้อที่

5.628
ตารางกิโลเมตร

ชุมชน

6 ชุมชน

จำนวนประชากร

4,016 คน

จำนวนนักเรียน

1,503‬ คน