Bangpla | ผลการสสอบภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ข้อเขียน)ของการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด